Cultura i lleure

Cultura i lleure

Biblioteques, sales d'exposicions, centres culturals, grups de teatre, sales de cinema, espais de creació artística, esdeveniments populars, etc.

Formació

Formació

Tota la informació sobre els centres educatius i centres d'ensenyament en idiomes, arts, estudis a distància i noves tecnologies de la informació i la comunicació, formació especialitzada en hostaleria adaptada al Ripollès.

Esports

Esports

Apartat on es podran trobar totes les instal·lacions, espais i serveis esportius de la zona i clubs esportius del Ripollès

Habitatge

Habitatge

Enllaça amb les oficines i borses d'habitatge públic a l'abast i diferents serveis públics relacionat.

Mobilitat i infrastructures

Mobilitat i infrastructures

Tota la informació de la xarxa de ferrocarrils i mobilitat al Ripollès.

Salut

Salut

Es pot consultar tota la xarxa sanitària del Ripollès des del centre d'atenció primaria més proper a l'hospital de referència de la zona.

Empresa i emprenedoria

Empresa i emprenedoria

Recursos al servei de l'emprenedoria i a les empreses, tan públics com privats, a través d'assessorament, tallers, formació contínua, espais col·laboratius de treball en xarxa (espais de cowork rural), borsa de traspassos, borsa d’ofertes laborals.

Energia i eficiència energètica

Energia i eficiència energètica

Dades de les entitats públiques que ofereixen assessorament en la millora de polítiques d'estalvi i eficiència energètica en empreses públiques i privades i que vetllen per aconseguir un model energètic sostenible al Ripollès.

Turisme

Turisme

Tota l'oferta turística a nivell de la comarca del Ripolles, la Vall de Camprodon i la Vall de Ribes com a destinació turística sostenible i de qualitat, posant en valor el patrimoni cultural, natural, paisatgístic.

Sector Agroalimentari

Sector Agroalimentari

Dinamització del sector agroalimentari de la comarca com a sector estratègic i de gran valor pel Ripollès, gestió de la Marca de Garantia Producte del Ripollès, suport a la nova pagesia: escola de pastors, espais tests.

Ajuts i Subvencions

Ajuts i Subvencions

Recull dels diferents ajuts i subvencions que es poden demanar a nivell d'empresa.

Treball i Ocupació

Treball i Ocupació

Recull dels recursos del territori per persones que estan en procés de recerca de feina.