Sant Pau de Segúries

El terme municipal de Sant Pau de Segúries, de petita extensió (8,66 km 2 ), confronta al N amb Camprodon, a l’E i S amb la Vall de Bianya (Garrotxa), i a l’W amb Sant Joan de les Abadesses. El municipi es troba a la vall del Ter, al punt d’unió de la vall de Sant Joan, a la qual pertany, amb la Vall de Camprodon. Allargat de N a S, el terreny és suau i relativament pla prop de la vall del Ter, especialment a la banda esquerra, on es localitzen els conreus. Això fa que sigui aquí on es concentri el poblament humà. Al sector NW s’alcen diversos contraforts de la Serra Cavallera (puig de Miralles, 1 218 m; Puig Perrús, 1 202 m), i al sector meridional la serra de Capsacosta (1 111 m a Puig Sacreu) el separa de l’antic municipi de Sant Salvador de Bianya (ara incorporat al de la Vall de Bianya, a la Garrotxa). El torrent de Quatrecases, afluent del Ter, fa de límit amb el terme de Sant Joan de les Abadesses.

Font: Enciclopèdia Catalana