Agafallops

  Nombre empreses: 1
  Superfície bruta: 10.437,00m2
  Superfície edificable: 10.437,00m2
  Sostre: 19.506,00m2
  Suma superfície solar: 19.506,00m2
  Ocupació: 100.00%
  Municipi: Ripoll

Agafallops

Indústries manufactureres